Muskelvärk

Ryggont

Ischias

Nackbesvär

Ont i Axlar

Tennisarm

Golfarmbåge

Hälsporre

Artros

Stress

Andra Besvär

Bli av med dina problem

Muskelterapi har lång erfarenhet av att hjälpa till med att ta bort det onda så att du kan leva som vanligt.

Valet av behandlingsmetod beror på dina specifika besvär. Om du har flera besvär i rörelseapparaten kan det vara tal om flera diagnoser. Ibland kan dessa gå över i varandra eller likna varandra. Valet av behandlingsmetod kan därför variera och behöva ändras under behandlingsförloppet.

Klicka på den länk i vänstermenyn som bäst beskriver ditt problem.