På företaget

Priser

Referenser


Minska sjukfrånvaron

På många arbetsplatser utsätts de anställda för belastningar som ofta leder till sjukskrivning. Det kan vara allt från tunga lyft till stillasittande arbete vid datorer.
Genom att erbjuda personalen kontinuerlig massage & medicinsk laserbehandling så kan företaget sänka kostnaderna för sjukfrånvaro samt ge de anställda en kostnadsfri förmån. Se även skatteverkets hemsida för mer information avseende avdragsrätt för rehabilitering och förebyggande behandling.