Klassisk svensk Massage

Medicinsk laser

Taktil massage

Stretching

Stretching

All belastande träning bidrar till muskelstelhet. Tränar man inte rörlighet, kommer man bara bli stelare och stelare allt eftersom. Stelhet leder i sin tur till minskad funktionalitet i din idrott och i vardagen och är ofta anledningen till att skador uppstår.

Vad är stretching
Stretching betyder att man genom töjning av muskulatur och omgivande mjukdelar ökar ledrörligheten.

• Stretching ökar muskulaturens flexibilitet, dvs. förmåga att sträcka och dra ihop sig och deras förmåga att tåla belastningar. Regelbunden stretching minskar alltså skaderisken.

• Stretching bidrar till att öka blodcirkulationen och minskar muskelömhet, t ex träningsvärk.

• Den ökar också prestationsförmågan och man uppnår ett snabbare rehabiliteringsförlopp.